1
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml
  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml

  Syis Podo Line ¿el do stóp z wyci¹giem z kasztanowca 500 ml

  € 15,20

  Real Time: 5 Visitor right now
  5906717416460

  CH£ODZ¥CY ¯EL DO STÓP

  Przeznaczony do pielêgnacji skóry stóp. Szczególnie polecany w przypadku opuchniêæ i obrzêków, zapobiega ich powstawaniu i wzmacnia ciany naczyñ krwiononych. Dziêki zawartoci mentolu dzia³a ch³odz¹co i koj¹co. Ekstrakty z arniki, kasztanowca i sza³wii dzia³aj¹ przeciwzapalnie i ³agodz¹co.
  Vervanging voor aktywne:

  Arnica Chamissonis Flower Extract
  Ekstrakt z arniki zmniejsza kruchoæ i ³amliwoæ naczynek krwiononych. Przyspiesza regeneracjê skóry. Poprawia mikrokr¹¿enie. Ekstrakt z arniki zmniejsza zaczerwienienia, dzia³a koj¹co i ³agodz¹co, ³agodzi podra¿nienia. Ma tak¿e dzia³anie przeciwobrzêkowe i przeciwzapalne. Poprawia nawil¿enie suchej skóry, zmniejsza jej ³uszczenie i przywraca elastycznoæ.
  Menthol
  Mentol posiada dzia³anie ch³odz¹ce, przeciwobrzêkowe, przeciwwi¹dowe, znieczulaj¹ce, jak równie¿ dezynfekuj¹ce i odwie¿aj¹ce. Poprawia ukrwienie skóry.
  Aesculus Hippocastanum Seed Extract
  Ekstrakt z kasztanowca zawiera flawonoidy, escynê, zwi¹zki kumarynowe i garbniki uszczelniaj¹ce ciany naczyñ w³osowatych, zmniejszaj¹ce ich kruchoæ i przywracaj¹ce im elastycznoæ. Poprawia ukrwienie skóry i likwiduje obrzêki. Zawarte w ekstrakcie bioflawonoidy hamuj¹ rozk³ad kwasu hialuronowego w skórze, który przyspiesza jej starzenie siê. Ponad naar ekstrakt dzia³a przeciwwi¹dowo, przeciwobrzêkowo. Jest tez naturalnym filtrem s³onecznym absorbuj¹cym promieniowanie UVB.
  Salvia Officinalis Extract
  Ekstrakt pozyskiwany z ziela sza³wii lekarskiej. Zawiera m.in. garbniki, saponiny, triterpeny, flawonoidy, kwasy organiczne. Dzia³a ci¹gaj¹co, przeciwzapalne i bakteriostatyczne. Ze wzglêdu na ró¿norodnoæ zwi¹zków biologicznie czynnych dzia³a równie¿ przeciwpotnie. Wzmacnia na ciany naczyñ krwiononych.
  Pojemnoæ: 500 ml
  SYIS
  57 Items

  Specifieke referenties

  Commentaar (0)
  Geen klantenbeoordelingen op het moment.

  Syis Podo Line ¿el do stóp...

  € 15,20